Szkolenia BHP prowadzimy we wszystkich dopuszczalnych przez przepisy formach:

instruktaż, kurs, seminarium oraz samokształcenie kierowane (online).

Szkolenia organizowane są zarówno dla pojedynczych pracowników jak i dla większych grup.

Jak zamówić szkolenie ?

 • Dzwoniąc do nas - ustalimy termin i szczegóły od ręki.
 • Za pośrednictwem naszej strony internetowej - zakładka Kontakt lub na cypmarbhp@gmail.com wysyłając maila z zapytaniem/zamówieniem.
 • Szkolenia realizujemy nawet do 24h od złożenia zamówienia.
 • Szkolenia online realizujemy poprzez platformę szkoleniową.  Na wskazany adres e-mail osoby szkolonej przesyłamy link do szkolenia. Osoba szkolona przechodzi szkolenie w wybranym przez siebie czasie i terminie. Szkolenie aktywne jest przez 30 dni. Po przejściu całego szkolenia przystępuje do egzaminu w formie testu. Egzamin jest nieograniczony czasowo. Do testu można przystępować wielokrotnie. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przesyłamy bezpośrednio po rozwiązaniu testu.

ORGANIZUJEMY NASTĘPUJĄCE KATEGORIE SZKOLEŃ BHP: 
SZKOLENIA WSTĘPNE BHP / PRACODAWCY I OSOBY KIERUJĄCE PRACOWNIKAMI /                              PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-BIUROWI / BRANŻA INFORMATYCZNA / PRACOWNICY SSŁUŻBY ZDROWIA / PRACOWNICY OŚWIATY I EDUKACJI / PRACOWNICY BRANŻY MEDYCZNEJ / SPRZEDAWCY I HANDLOWCY / KIEROWCY / KOSMETYCZKI I FRYZJERZY

PRACODAWCY I OSOBY KIERUJĄCE PRACOWNIKAMI/

Szkolenie wstępne ogólne

Szkolenie adresowane jest do:

 • Wszystkich nowo zatrudnionych pracowników
 • Studentów odbywających u pracodawcy praktyki studenckie
 • Uczniów szkół zawodowych odbywających u pracodawcy praktyki studenckie

​​​​​​Celem szkolenia jest zapoznanie pracownika z:

 • Podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy
 • Przepisami bhp obowiązującymi w zakładzie pracy
 • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz postępowania w razie pożaru.

 

Forma szkolenia: instruktaż lub online

Termin: przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych

których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracowników administracyjno-biurowych
 • Pracowników szkół i innych placówek oświatowych
 • Pracowników placówek służby zdrowia
 • Pracowników jednostek naukowo-badawczych
 • Innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
 • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
 • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp
 • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjny.

Forma szkolenia: kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane (online)

Termin: pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne nie rzadziej niż raz na 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych.


 

Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych

 

Szkolenie adresowane jest do: pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - branża usługowa, handlowa, pracownicy wykonujący prace fizyczne

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą
 • Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami
 • Postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń

Forma szkolenia: instruktaż.

Termin: pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne nie rzadziej niż raz na 3 lata, a dla stanowisk robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników nie rzadziej niż 1 raz w roku.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

 

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracodawców
 • Osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami
 • Osób kierujących pracownikami - mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Forma szkolenia: kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane.

Termin: pierwsze szkolenie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
​​​​​​​

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Projektantów
 • Konstruktorów
 • Technologów
 • Organizatorów produkcji

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy.
 • Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 • Metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Forma szkolenia: kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane

Termin: pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat